Możliwość komentowania Audyt – przywilej dla firmy, potrzeba czy groźba? została wyłączona

Audyt – przywilej, potrzeba czy groźba?
Ostateczna wartość firmy będzie uzależniona od dużej ilości czynników i zmienia się w czasie. To, jak dużo będzie warta jakaś firma ma ogromne znaczenie w sytuacji jej likwidacji, sprzedaży lub w chwili zmiany jej formy organizacyjno-prawnej. Każda taka okoliczność potrzebuje wykonania wyceny z innego powodu, jednak zawsze musi to być realna wartość wszystkiego co będzie danej jednostki dotyczyć. Sprzedaż i likwidacja to okoliczności, jakie kojarzą się raczej z niechcianymi zdarzeniami. Wykonanie przekształcenia określonej formy działalności gospodarczej w drugą również wymaga dokładnego ustalenia wartości składników wchodzących na majątek. We wszystkich opisanych przypadkach konieczna będzie kompleksowa wycena firm, która jednoznacznie wykazuje wartość bieżącą firmy dla konkretnych celów. Dużo elementów daje się szybko i precyzyjnie wycenić w oparciu o ceny rynkowe odpowiedników. Inne wymagają obliczenia wartości z uwzględnieniem spadku wartości na skutek zużycia albo – wręcz przeciwnie, zwiększenia wartości, na przykład po rozbudowie czy wykonanej modernizacji. Lecz w zakres majątku firmy wchodzi także wiele elementów niezwykle trudnych do wyceny. Dotyczy to w szczególności wartości prawnych i niematerialnych, jakie stanowią niejednokrotnie dużą część aktywów firmy. Przeważnie się tu spotyka autorskie prawa, licencje, patenty czy wzory zdobnicze. W takich przypadkach kwestia wyceny nie jest już tak oczywista. Aby oszacować trafnie składniki niematerialne majątku, będzie wtedy potrzebna odpowiednia wycena firm prowadzona przez wyspecjalizowanych audytorów.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.